top of page
ניצוץ.png

מעוניינים לדעת עוד?

לתיאום מפגש היכרות ללא עלות מלאו את פרטיכם

שימו לב
נותרום מספר מוגבל של מקומות!!

בואו להיות
חלק מהחוויה

הזדמנות לצאת לשטח

תכנית מיועדת 
לכיתות ג- ו
מפגש חוויתי עם מדריך מוסמך פעם בשבוע
התנסות במיומנויות
שונות בשטח

ילדים בשטח | מפגשי שטח מעצבי זהות

היציאה לשטח, לטבע ולמרחב הפתוח מייצרת אצל הילדים והנוער חיבור מידי לסביבה, מעודדת סקרנות ומוציאה אותם מהמסכים. הילדים יוצרים אינטראקציה פנים מול פנים עם בני גילם ומפתחים כישורים חברתיים ומיומנויות חיים. התוכנית "ילדים בשטח" היא פלטפורמה חינוכית שמעצימה ילדים בכיתות ג'-ו' מכל הארץ. בתוכנית הם נפגשים עם הטבע, לומדים להסתכל על המערכת האקולוגית המיוחדת והמורכבת, לומדים לשמור עליה ולהיות חלק ממנה. באמצעות תהליך למידה מתמשך ועוצמתי שכולל למידה והקניית מיומנויות שטח שונות ומגוונות. הילדים מפתחים זהות על ידי פגישה עם אתגרי השטח, עצמאות ולומדים להיות חלק מקבוצה.

  • TikTok
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page